Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dokumenty

     
     
Mateřská škola, Lechotice, okres Kroměříž
     
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro roky 2020 a 2021
     
Neinvestiční příjmy rok 2020 rok 2021
příspěvek ze státního rozpočtu - KÚZLKR        1 552 000           1 692 000   
příspěvek zřizovatele - obec            405 000              408 000   
ostatní příjmy              93 000                 90 000   
Neinvestiční příjmy celkem        2 050 000           2 190 000   
     
Neinvestiční výdaje  rok 2020   rok 2021 
přímé platy a ONIV - státní rozpočet        1 552 000           1 692 000   
osobní náklady - dofinancování zřizovatelem              25 000                 25 000   
ostatní výdaje           473 000              473 000   
Neinvestiční výdaje celkem        2 050 000           2 190 000   
     
schodek/přebytek 0 0
     
     
     
     
     
V Lechoticích dne 5. 11. 2018