Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úplata

Mateřská škola, Lechotice, okres Kroměříž

 

Stanovení úplaty

za předškolní vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2018/2019

 

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Lechotice, okres Kroměříž stanovuje podle ustanovení § 123 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku 2018/2019 takto:

 

  • úplata za předškolní vzdělávání činí 600,- Kč měsíčně

  • vzdělávání v mateřské škole se poskytuje dítěti bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku až po vstup do základní školy (bezúplatnost tedy platí i pro děti s odkladem školní docházky!

  • úplata pro děti, které v daném měsíci nedocházejí do MŠ ani jeden den v měsíci a jsou řádně omluveny, je snížena na polovinu –300 Kč

  • při přerušení provozu na déle jak 5 pracovních dní se platí jen poměrná část

  • v době přerušení provozu MŠ v měsíci červenci a srpnu se úplata nehradí, pokud mateřská škola bude v těchto měsících zajišťovat prázdninový provoz, platí se za tuto dobu poměrná část úplaty.

  • Osvobozen od úplaty je

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči

c) zákonný zástupce, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče

- pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy.

 

Měsíční výše úplaty nepřesahuje 50% skutečných průměrných neinvestičních nákladů, které připadají na vzdělávání jednoho dítěte v MŠ v uplynulém kalendářním roce (viz. Tabulka)

 

ukazatel

celkem

Počet žáků platících úplatu

25

náklady

 

Spotřeba materiálu

( + hyg.potřeby pro děti)

67483

Nájemné (energie)

217800

Služby (+ kulturní akce dětí)

118438

celkem

403721

Výpočet pro stanovení úplaty

 

Průměrné měsíční náklady

33643

Měsíční náklady na jednoho žáka

1346

50% nákladů na žáka

673,00 Kč

Stanovená měsíční úplata na žáka

600,00 Kč

 

 

 

 

V Lechoticích dne 28.5.2018